Realizacja projektu „Korona Sądecka w 3D”

Multimedialny projekt „Korona Sądecka w 3D”, umożliwiający wirtualne zwiedzanie wybranych obiektów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego z regionu północno-wschodniej Sądecczyzny.


@