Warsztaty wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE.

Ich celem był rozwój i promocja lokalnej twórczości kulturalnej. Zajęcia przeprowadzono dla 3 grup w oparciu o autorski program Krzysztofa Ligęzy.

Pośród zaplanowanych działań zrealizowano:

 • koncepcję projektu
 • obsługę administracyjną
 • zespół działań promujących przedsięwzięcie
 • rekrutację uczestników
 • zajęcia teoretyczno-praktyczne (28h dla każdej grupy)
 • plenery fotograficzne (12h dla każdej grupy )
 • indywidualne konsultacje (10h dla każdej grupy )
 • spotkania mistrzowskie ze znanym, cenionym fotografem i wykładowcą akademickim – Bogdanem Konopką (3h dla każdej grupy)
 • wystawę w Klubie Sztuki przy MCK Sokół w Nowym Sączu, którą zorganizowano pod honorowym patronatem Starosty Nowosądeckiego
 • cykl 3 wystaw w Chełmcu, Królowej Górnej oraz Stróżach. Każdej wystawie towarzyszył uroczysty wernisaż wraz z poczęstunkiem w postaci potraw regionalnych
 • 60-stronicowy katalog prac uczestników zajęć – w wersji papierowej oraz elektronicznej (kliknij po PDF). Fotografiom towarzyszą teksty po polsku i angielsku autorstwa Krzysztofa Ligęzy.
@