„Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne.” <br>Katalog wystawy
@