Realizacja projektu „Korona Sądecka w 3D”

Realizacja projektu „Korona Sądecka w 3D”

Category : Projekty
Multimedialny projekt „Korona Sądecka w 3D”, umożliwiający wirtualne zwiedzanie wybranych obiektów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego z regionu północno-wschodniej Sądecczyzny.

Kliknij, by przeczytać więcej informacji.
@