Wieloaspektowe szkolenia skierowane do osób o różnym stopniu zaawansowania – indywidualne i grupowe.

 

Przykładowe moduły – wybrane zagadnienia:

 • Porady sprzętowe.

 • Nauka obsługi sprzętu fotograficznego.

 • Zasady dotyczące naświetlania zdjęć.

 • Dobór i kontrola parametrów.

 • Ćwiczenia praktyczne.
 • RAW, JPG, TIFF, PSD – po co, kiedy, jak?

 • Nauka obsługi programów Ligtroom/Photoshop; PTGUI.

 • Metody edycji zdjęć w programach graficznych – “cyfrowa jaśnia”. Opracowywanie plików: korekta tonalna i kolorystyczna, el. retuszu itp.
 • Kalibracja monitora, el. zarządzania barwą.
 • Archiwizacja plików cyfrowych.

 • Wiedza o kompozycji.

 • Konwencje obrazowania oraz gatunki fotograficzne.

 • Inspiracje.
 • Architektura.
 • Krajobraz.
 • Portret.
 • Fotografia dokumentalna.
 • Przygotowanie zdjęć do druku i publikacji w internecie.

 • Dostępne sposoby utrwalania fotografii: przygotowywanie fotografii do albumu i na wystawę.

 • Przygotowywanie plików pod kątem fotolabu i druku pigmentowego.
 • Druk pigmentowy: zagadnienia techniczne; prezentacja zdjęć na zróżnicowanych podłożach (np. papier błyszczący, barytowy, bawełniany; aluminium, szkło akrylowe itp.).

 • Zasady archiwizacji i oprawy fotografii wg współczesnych standardów kolekcjonerskich.

 • Metody selekcji fotografii.
 • Praca nad cyklem.
 • Przygotowanie portfolio.
 • Metody oprawy prac wg standardów kolekcjonerskich.
 • Planowanie i realizacja wystawy.

   

 • Ustalenie celu i kierunku działań.
 • Analiza zainteresowań i predyspozycji kursanta (w trakcie szkolenia).
 • Ocena zrealizowanych działań i osiągnięć.
 • Analiza barier rozwoju.
 • Wyodrębnienie obszarów dalszego doskonalenia.

Ważnymi elementami zajęć są: 

 • Analiza zainteresowań i predyspozycji kursanta.
 • Systematyczne i szczegółowe omawianie fotografii wykonanych przez kursantów.
 • Ocena zrealizowanych działań i osiągnięć.
 • Analiza barier rozwoju.
 • Wyodrębnienie obszarów dalszego doskonalenia.
@