Edukacja fotograficzna jest naszą pasją!

Specjalizujemy się w realizacji warsztatów i kursów prowadzonych w oparciu o indywidualne programy, tworzone pod kątem potrzeb uczestników.

Naszą misją jest nie tylko rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także rozwój zdolności odbiorczo-twórczych kursantów.

  • Solidne podstawy, bez których przygoda z fotografią jest błądzeniem po omacku.

  • Lekcje ukierunkowane nie tylko na rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także na rozwój zdolności odbiorczo-twórczych kursantów.

  • Uparcie wierzymy, iż najważniejszą metodą dydaktyczną jest uczenie przez przeżywanie.

Ważnymi punktami zajęć są: 

  • Analiza zainteresowań i predyspozycji kursanta.
  • Systematyczne i szczegółowe omawianie fotografii wykonanych przez kursantów.
  • Ocena zrealizowanych działań i osiągnięć.
  • Analiza barier rozwoju.
  • Wyodrębnienie obszarów dalszego doskonalenia.

Wybrane realizacje:

@