Oferta > Edukacja

Edukacja fotograficzna jest naszą pasją!

Specjalizujemy się w realizacji warsztatów i kursów prowadzonych w oparciu o indywidualne programy, tworzone pod kątem potrzeb uczestników.

Naszą misją jest nie tylko rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także rozwój zdolności odbiorczo-twórczych kursantów.

 • Solidne podstawy, bez których przygoda z fotografią jest błądzeniem po omacku.

 • Lekcje ukierunkowane nie tylko na rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także na rozwój zdolności odbiorczo-twórczych kursantów.

 • Uparcie wierzymy, iż najważniejszą metodą dydaktyczną jest uczenie przez przeżywanie.

 • Edukacja
 • Edukacja
 • Edukacja
 • Edukacja
 • Edukacja
 • Edukacja

Ważnymi punktami są:

 • Analiza zainteresowań i predyspozycji kursanta.
 • Systematyczne i szczegółowe omawianie fotografii wykonanych przez kursantów.
 • Ocena zrealizowanych działań i osiągnięć.
 • Analiza barier rozwoju.
 • Wyodrębnienie obszarów dalszego doskonalenia.

Wybrane realizacje:

Klienci:

edukacja – warsztaty fotograficzne

@